RodVext - Et rodvenligt bærelag af naturmaterialer

RodVext er et rodvenligt bærelag, der kan håndtere store mængder regnvand
RodVext er et specialfremstillet vækstmedie der har pimpsten som et bærende element. Pimpsten er et meget porøst mineral med en ekstrem stor porevolumen, der kan bære 45 vol.% vand ved fuld vandmætning og samtidig have over 25 vol.% luftindhold.

Et rodvenligt bærelag med stort luftindholdt med høje E-moduler

Jordsubstratets store luftindhold giver jordblandingen et exceptionelt højt iltindhold, der betyder, at selv ved håndtering af meget store mængder regnvand, vil der aldrig være risiko for at der skabes anaerobe forhold, da luftindholdet aldrig kommer under 25 %.

Når vi benytter pimpsten i vækstmediet, får vi et produkt, som kan opnå relativt høje E-moduler, uden at det går ud over dets egenskab som vækstmedie. 3.parts tests har påvist E-moduler for RodVext på 150 MPa

Vi får dermed et produkt, der kan opnå relativt høje E-moduler, uden det går ud over produktets egenskab som vækstmedie. Det er derfor et stærkt alternativ til typisk FLL 2 jord, men med langt bedre vækstegenskaber.

RodVext rodvenligt bærelag
RodVext - et vækstmedie med en unik sammensætningEn unik sammensætning af naturmaterialer

RodVext som rodvenligt bærelag består primært af pimpsten og en lille andel organisk materiale. Det sikrer, at vækstmediet kan optage hidtil usete mængder vand, som det langsomt afgiver, og dermed giver optimale vækstbetingelser til de planter, der vokser i vækstmediet.

RodVext jordsubstratet blandes af 100 % naturmaterialer, og kan optimeres specifikt til de enkelte projekter. Vi kan derfor altid tilbyde det helt rigtige jordsubstrat til ethvert projekt.

Vandefterfyldningsmetoden fastlægger komprimeringsgraden

Komprimeringsgraden bør derfor fastlægges ud fra den, i astm d5030/d5030m – 13a beskrevne, vandefterfyldningsmetode. Metoden minder om den mere udbredte sandefterfyldningsmetode, dog måles den udtagne jordvolumen, som navnet antyder, ved differencen af vand tilført prøvestedet.Levering af vækstmedier

Vi et veludviklet distributionsnet, der giver os mulighed for at kunne levere vækstmedierne i bigbags med fly jip, med grav og tip og desuden med kran-grab mod et prismæssigt tillæg. Vi kan også hejse vækstmedierne op på tage og andre svært tilgængelige steder. Hvis du ønsker det, kan du også selv afhente produkterne på vores lager på Kometvej 13 i Horsens.

Hvis du vil høre mere om vores leveringsmuligheder, eller har du spørgsmål eller specifikke ønsker til sammensætningen, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter og få en uforpligtende snak omkring mulighederne for at få det specialfremstillede jordsubstrat, der passer til dine ønsker og behov.

Du kan kontakte os på 2060 8836 eller info@vexti.dk.


Kontakt vores tekniske konsulenter

De står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.

Kontakt os på 5948 9000
eller
info@byggros.com