Filter Vext 1182X688

FilterVext - et pimpstensbaseret vækstmedie der renser og forsinker regnvand

FilterVext - Vækstmediet, der renser og forsinker regnvand

I vores moderne byer ser vi ofte gader og veje hvor frodige grønne områder eller vejbede benyttes som trafikregulering. For at opnå den optimale effekt af de grønne vejbede, skal der benyttes et vækstmateriale med meget specifikke egenskaber.

FilterVext filtrerer og oprenser forurenet og beskidt vejvand, mens det fungerer som grobund for en frodig og sund vejbeplantning. Vækstmediet indbygges i regn- og vejbede, hvor du ønsker en filtrerende funktion.

 • FilterVext er udviklet med fokus på at forsinke og filtrere overfladevandet via absorption og sedimentering. På grund af produktets høje indhold af pimpsten, absorberes overfladevandet og ledes langsomt igennem pimpstenens poreholdige skeletstruktur. Derved forsinkes vandmassen, inden det ledes videre i drænsystemet og vækstmediet får tid til at filtrere og rense det forurenede vejvand.  

  Vækstmediets sammensætning af pimpsten og organisk materiale giver beplantning optimale vækstforhold, da pimpstenens stabile skeletstruktur og store porevolumen giver rødderne plads til at brede sig, samtidig med at mediet opsuger store mængder plantetilgængeligt vand og luft. 

  FilterVext udmærker sig ved: 

  • Gode filterevner 
  • Gode vækstegenskaber for beplantning 
  • God bæreevne 
 • For at skabe de bedste betingelser for plantevæksten og samtidig opnå den bedst mulige rensning, arbejdes der ofte med to forskellige lag i samme løsning.  

  Øverste lag modtager vandet og skaber optimale vækstbetingelser for plantevæksten. Nederste lag giver løsningen stor magasinkapacitet og renser og finpudser vandet, inden det ledes til udløb.  

  Den unikke opbygning betyder, at vækstmediet kan modtage store mængder vand fra oplandet og samtidig sikre lang berøringstid/rensetid inden udløb. FilterVext benyttes i regnbede og vejbede til filtrering af overfladevand og har en stor opskaleringsfaktor per m3 bed.  

  FilterVext kan indbygges under diverse belægninger. 

 • FilterVexts vækstegenskaber er testet efter de beskrevne testmetoder i FLL’s guidelines, ved Eurofins.

 • Vi et veludviklet distributionsnet, der giver os mulighed for at kunne levere vækstmedierne i bigbags med fly jip, med grav og tip og desuden med kran-grab mod et prismæssigt tillæg.

  Vi kan også hejse vækstmedierne op på tage og andre svært tilgængelige steder. Hvis du ønsker det, kan du også selv afhente produkterne på vores lager på Grønlandsvej 32 i Horsens.

  Hvis du vil høre mere om vores leveringsmuligheder, eller har du spørgsmål eller specifikke ønsker til sammensætningen, er du velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter og få en uforpligtende snak omkring mulighederne for at få det specialfremstillede jordsubstrat, der passer til dine ønsker og behov.

  Du kan kontakte os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Filter Vext 900X900 1

FilterVext

- et pimpstensbaseret vækstmedie der renser og forsinker regnvand. Vexti ApS tilbyder specialfremstillede vækstmedier, der er en vigtig brik i etableringen af træer og grønne anlæg i urbane miljøer.

20190725 133625(0)

Har du specifikke ønsker?

Så er vi gerne behjælpelige med dette. Ring og få en uforpligtende snak omkring mulighederne for at designe den løsning, der passer til dine specifikke ønsker og behov

Billede 1 1000X750

Specialfremstillede vækstmedier til dine grønne løsninger

Vexti ApS blev etableret i 2017, men bygger på mange års erfaring med udvikling, produktion og anvendelse af vækstmedier hos de to ejere HM Entreprenør A/S og BG Byggros A/S.

Salg og administration varetages fra BG Byggros A/S og produktion, lager og levering sker fra HM Entreprenør.

Andre produkter

Kontakt vores tekniske konsulenter